Poznaj opinie swoich odwiedzających.

Jeszcze nigdy nie było to tak proste.
I tanie.

Nowoczesne narzędzie analizy, dzięki którym poznasz opinie
osób odwiedzających Twoją instytucję.


O nas

Portal analizainstytucji.pl powstał jako narzędzie pozwalające poznać opinie osób odwiedzających instytucje oraz oszacować jej oddziaływanie ekonomiczne w ramach oferty narzędzi skierowanych do animatorów kultury i osób zarządzającymi instytucjami.


Twórcą portalu jest dr Rafał Kasprzak, pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zatrudniony w Instytucie Zarządzania. Autor wielu publikacji z zakresu przemysłów kreatywnych, wdrażania funduszy publicznych i przedsiębiorczości. Twórca portalu www.ekonomiawkulturze.pl poświęconego ekonomicznym narzędziom dla przemysłów kreatywnych. Zakres zainteresowań badawczych obejmuje także problematykę wdrażania funduszy publicznych, komercjalizacji oraz ekonomicznych aspektów rozwoju przemysłów kreatywnych. Właściciel firmy doradczo – szkoleniowej, specjalizacja zawodowa to doradztwo biznesowe, analizy ekonomiczno-społeczne oraz zarządzanie projektami finansowanymi ze środków publicznych. Absolwent studiów Master of Business Administration w Ecole Superieure de Commerce de Rennes (Francja).


Zobacz też:


OFERTA

Opinie zebrane od osób odwiedzających pozwalają na jeszcze lepsze usprawnienie funkcjonowania instytucji.


Nie trzeba jednak wynajmować do tego drogich analityków. Dzięki naszemu prostemu narzędziu można to teraz zrobić łatwo, szybko i tanio.

 


Rejestrujesz się
Aby korzystać z funkcjonalności portalu musisz założyć konto, zajmuje to 1 minutę

Tworzysz profil instytucji
Po zarejestrowaniu musisz stworzyć profil instytucji, którą chcesz analizować
Otrzymujesz odnośnik do ankiety (np. kod QR, link)
System tworzy ankiety z różnymi opcjami dostępu (link, QR, Facebook). Dostęp do ankiet umieszczasz na biletach wstępu, stronach www lub fanpage instytucji

Generujesz raporty
System umożliwia generowanie raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych na podstawie opinii zebranych od osób wypełniających ankietyCennik

Basic Pro
Bezpłatna 200zł + VAT / rok
Ocena poziomu organizacji OK OK
Miejsce pochodzenia osoby wypełniającej ankietę (wraz z mapą) OK OK
Informacja o liczbie osób z którymi przyjechała osoba wypełniająca ankietę OK OK
Informacja o wydatkach związanych z dojazdem i pobytem ponoszonych przez odwiedzającego OK OK
Uwagi do organizatora X OK
Adres mailowy osoby wypełniającej ankietę X OK
Jeżeli dysponujesz kodem rabatowym otrzymasz rabat w wysokości 25%
  ROZPOCZNIJ

WIĘCEJ INFORMACJI

System stworzony w ramach tego portalu pozwoli organizatorowi instytucji przeprowadzić pomiar zadowolenia wśród osób odwiedzających oraz wygenerować raporty, które mogą zostać dołączone do sprawozdań lub mogą posłużyć jako informacja jakie obszary można było by zorganizować jeszcze lepiej.


System wymaga od użytkownika:

  • Zarejestrowania się – do stworzenia konta wymagane sią tylko adres mailowy i hasło. Do systemu można się także zalogować poprzez konto na Facebook-u.
  • Stworzenia profilu instytucji – tworząc profil system prosi o podanie numeru NIP instytucji oraz jej lokalizacji (kod pocztowy), te dane posłużą do przygotowania wzoru ankiety i raportów z przeprowadzonych badań.
  • Dystrybucji odnośników do ankiety – w ramach narzędzi oferowanych przez system dostęp do ankiety jest możliwy między innymi poprzez:
    • kod QR, który zeskanowany telefonem pozwoli odwiedzającemu wypełnić jej wersję mobilną
    • link, który może zostać podpięty pod stronę www instytucji
    • powiązanie ankiety z fanpage instytucji

System automatycznie generuje raporty kwartalne, półroczne i roczne.

KONTAKT

Adres siedziby:
Ul. Meissnera 1/3 lok. 192
03-982 Warszawa

Fax:
+48 22 408 32 89

Telefon kontaktowy:
+48 502 057 838

E-mail:
info@kmc.waw.pl